Gamma - Tidsskrift for fysik

152 GAMMA er et tidsskrift for fysik der udgives af Niels Bohr Institutet. Det udkommer 4 gange om året og er gratis. Det blev stiftet i 1971 og har et oplag på 3000 eksemplarer. Målgruppen er forskere og fysikstuderende på danske universiteter samt gymnasielærere i fysik over hele landet. Gymnasieelever, der er interesseret i fysik og relaterede emner, kan også med udbytte læse artiklerne. Eftertryk af artikler er tilladt med tydelig kildeangivelse.

De emner man kan finde blandt Gammas artikler er fra stort set alle dele af fysikken, f.eks. kvantemekanik, relativitetsteori, astrofysik, kosmologi o.s.v. Derudover er der jævnligt boganmeldelser, debatindlæg og endelig en Paradoks-sektion, hvor læserne kan indsende deres løsninger. I det hele taget vil vi meget gerne modtage artikler, debatindlæg og kommentarer fra læserne.

Nyeste nummer: Gamma 152