Gamma 99

Indhold

Forord

Vi lægger ud med en artikel om Klassiske gravitationelle linser af Jakob Grove-Rasmussen , specialestuderende på Astronomisk Observatorium (AO). Der kommer muligvis en fortsættelse om mikrolinsning i et senere nummer af Gamma.

Herefter fortsættes artiklen fra sidste nummer af Gamma om Soldynamoen, denne gang på dansk! Artiklens forfatter Søren Bertil Fabricius Dorch, AO, er netop blevet færdig som kandidat og er startet på ph.d. studiet, hvor han skal studere solens dynamo-proces mere detaljeret. Solpletterne, der kan observeres på solens overflade, er måske bare en lille virkning af kaotiske processer dybere nede i solen, hvor magnetfelter forstærkes.

Vi har også to boganmeldelser, og flere er på vej, bl.a. fra en ny populærvidenskabelig bogserie kaldet ``Science Masters''. Den er fra forlaget Munksgaard - Rosinante, som er velkendt fra serien NYSYN.

I August måned blev der afholdt en konference, ICPS'95 , for internationale fysikstuderende. Omkring 150 mennesker fra alle dele af Europa samt Rusland og U.S.A deltog i det spændende program. Vi har en kort artikel om denne begivenhed.

Paradoksspalten fortsætter ufortrødent, men vi vil stadig opfordre til, at flere indsender løsninger og stille nye paradokser.

Til sidst har vi et par sider med nyt fra de naturvidenskabelige foreninger: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, SNU og Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, UNF. Da vi har en lettere uregelmæssig udgivelsesfrekvens for tiden, vil nogle af arrangementerne allerede være foregået, når Gamma kommer ud.

Endelig må vi nævne, at Nobelprisen i fysik i år er tildelt amerikanerne Martin L. Perl og Frederick Reines. Perl opdagede elektronens 3500 gange tungere slægtning tau-leptonen i slutningen af 70'erne, og Reines detekterede elektron-antineutrinoen tilbage i 50'erne, sammen med Clyde L. Cowan, Jr. Dette bekræftede eksistensen af neutrinoer, der ellers havde undgået enhver detektion.


Gamma NBI top
Last modified: Mon Dec 11 14:49:16 MET 1995
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk