Gamma 97

Indhold

Forord

Kære Læser.

Velkommen til dette års sidste nummer af Gamma.

En af de store begivenheder i år, var da man i foråret så de første spor af topkvarken. Denne partikel, hvis eksistens er forudsagt af Standardmodellen, har i mange år undveget sig detektion til stor frustration for de eksperimentelle partikelfysikere. Men i foråret blev de første begivenheder, der kan tolkes som topkvarken registreret. Vi har fået Jørn Dines Hansen til at skrive om disse begivenheder og deres konsekvenser. Hvis nogle af læserne er mere interesseret i topkvarken, kan man udover referencerne givet i artiklen også kigge i Gamma nr. 92, hvor Janus Schmidt Sørensen skrev om topkvarken.

Og så fortsætter vi vores serie fra sidste gang af Bachelorprojekter. Denne gang har vi få et Tue Hassenkam og Simon D. Pedersen til at skrive om hvirvler i superflydende helium. Artiklen er lidt teknisk, men er en god introduktion til den 'klassiske' behandling af superflydende væsker.

Endelig har vi årets sidste omgang paradokser. Denne gang byder vi på en opsamling af tidligere problemer, som endnu ikke er tilfredsstillende besvaret og et par nye til at more sig med i julen. Vi opfordrer endnu en gang læserne til at svare på nogle af de stillede opgaver, så vi kan få rigtig gang i Paradoks-spalten i det nye år. I er selvfølgelig også meget velkomne til at bidrage med nye Paradokser og Opgaver.

Vi arbejder på et indeks over samtlige numre af Gamma. Det sidste indeks inkluderede numre op til Gamma 70 (december 1987). Vi mener, at der kunne være et behov for et indeks over specielt de sidste 7 år. Vi vil en gang i det nye år bringe dette indeks.

Vi har desuden planer om at lave en . Det bliver nu mere og mere udbredt at søge oplysninger over Internettet. Vi vil selvfølgelig ikke stå tilbage for den rivende teknologiske udvikling. Det er meningen, at det skal være lettere at få overblik over alle de fysikrelaterede nyheder, som bliver annonceret over Internettet. Til sidst ønsker vi alle vores læsere en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. Vi ses i 1995!


Gamma NBI top
Last modified: Sun Dec 10 21:24:54 MET 1995
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk