Γ Gamma 75-95

Her har vi samlet hvad vi kunne finde af gamle artikler på vores harddisk. Netudgaverne er stort set identiske med de trykte udgaver, bortset fra at figurerne er udeladt, og layoutet er opdateret. Hvis figurene til en artikel er stærkt savnet kan nummeret naturligvis bestilles gennem vores læserservice. Endelig vil vi opfordre forfattere der stadig måtte ligge inde med deres computer udgaver af allerede publicerede artikler som ikke er at finde her om at sende dem til os per epost.
Gamma Gamma indeks Læserservice NBI top
Last modified: Thu Jan 30 13:21:59 MET 1997
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk