Gamma 138

Indhold

*: Dette format kan bruges, hvis man har en duplex printer - dvs. der printes på begge sider af papiret

Forord

Kære læser

Velkommen til dette nye nummer af Gamma. I år er det 100 år siden Einstein skrev sin første artikel om det der senere blev til den specielle relativitetsteori. I 1905, der om noget må kaldes Einsteins annus mirabilis, publicerede Einstein i en alder af blot 26 år ikke alene den banebrydende artikel om den specielle relativitetsteori, også hans teoretiske arbejde med Brownske bevægelser lagde samme år grundstenen til eksperimentelt at kunne eftervise atomets eksistens, og hans artikel om den foto-elektriske effekt udkom ligeledes det år. For at fejre 100-året for den specielle relativitetsteori bringer vi i dette nummer en artikel der beskriver hvordan objekter ser ud når de bevæger sig med relativistiske hastigheder.

Først i rækken af artikler er imidlertid et interview med en af sidste års nobelpristagere i fysik, David J. Gross. Han fik Nobelprisen for sin forskning inden for de stærke kernekræfter og gæstede i den forbindelse Københavns Universitet i januar måned, hvor Gamma interviewede ham. Efter interviewet, og artiklen om relativitetsteorien, har Patrick Bruskiewich skrevet en artikel om forskellige måde at løse et fundamentalt problem i kvantemekanikken på, nemlig den en-dimensionale delta-brønd. Derefter kommer en artikel skrevet af Kaare Brandt Petersen om signalbehandling og sidst, men ikke mindst, en artikel af Henrik Dahl om to forskellige fortolkninger af kvantemekanikken.

Det andet jubliæum vi kan fejre i år er rumteleskopets. Den 24. april var det 15 år siden Hubble begyndte at sende billeder tilbage til jorden. I den anledning har ESA udgivet en fotobog og uddeler gratis DVD'er, som vi anmelder bagerst i bladet sammen med 3 bøger om bla. Ole Rømer.

God læselyst, Gamma