Gamma 137

Indhold

*: Dette format kan bruges, hvis man har en duplex printer - dvs. der printes på begge sider af papiret

Forord

Kære læser!

Velkommen til årets første nummer af Gamma. Bladet starter med 3 nyheder fra de forskellige grene af fysikkens verden. Der er nyheder om langsomme antiprotoner og kolde anti-atomer, om kulstof-produktion i stjernerne og om gnidningsmodstand i vand.

Dernæst har vi valgt at bringe et mindeord om Jens Martin Knudsen, der afgik ved døden den 17. februar 2005. Jens Martin var en fantastisk forelæser og vil af mange blive husket for sin evne til ikke alene at formidle fysikken på en uovertruffen og meget engageret måde, men også for sin evne til at huske navne på de studerende (og ikke mindst at hilse på dem på gangene), selv mange år efter han havde undervist dem. Jens Martins sidste forelæsning kan ses på vores hjemmeside www.gamma.nbi.dk og er absolut en anbefaling værd. Mindeordet er skrevet af bl.a. Morten Bo Madsen og der er lagt vægt på en beskrivelse af Jens Martins arbejde indenfor fysikken, fremfor en beskrivelse af Jens Martins person, da denne er blevet behandlet uddybende i dagspressen og flere andre blade.

Vi kan i dette nummer endvidere byde på tre spændende artikler. Den første artikel handler om matematikken bag Public Key kryptering og er skrevet af Ian Kiming. Artiklen er første del af vores nye artikelserie om kryptografi, næste del af serien kommer til efteråret og handler om kaoskryptering. Den anden artikel er skrevet af Finn Berg Rasmussen og handler om lave temperaturer. Den tredje artikel, der handler om klimavariabilitet og respons i en forsimplet udgave af en generel cirkulationsmodel, er skrevet af Peter Langen og Vladimir Alexeev.

Til sidst i dette nummer er der to nye opgaver og løsningerne på de to opgaver fra sidste nummer. Vi har til vores store glæde fået flere læserbesvarelser af opgaverne, og vi bringer derfor et læserforslag til en løsning af pakkeopgaven og et læserforslag om hvordan julemanden dødede.

God læselyst,

Gamma