Gamma 135

Indhold

*: Dette format kan bruges, hvis man har en duplex printer - dvs. der printes på begge sider af papiret

Forord

Kære læser!

Velkommen til et spændende, nyt nummer af Gamma.

Vi vil gerne starte med at takke alle dem, der er gået over til at printe Gamma eller læser det i elektronisk form. Opfordringen på bagsiden er stadig aktuel, så hvis der er nogen, der har muligheden for hente bladet i elektronisk form, ville det være en stor hjælp.

Vi kan også i dette nummer byde 3 nye redaktører velkommen. Det drejer sig om Andreas Lemark, der studerer geofysik på 4. år, Katrine Rude Laub, der læser biofysik på andet år og Sanne Hansen, som læser matematik-fysik på andet år.

Til de tiltagende lange aftener kan vi i dette nummer tilbyde tre spændende artikler og et brev fra Torben Amtrup, som har stillet spørgsmålet om Big Bang var starten på et sort hul.

Den første artikel er skrevet af Thomas Møller Jørgensen og handler om simulering af stokatiske felter. Derefter følger en artikel af Patrick Bruskiewich, som har skrevet for os tidligere i Gamma 120 og 133, om en model for galaksers rotation. Til sidst i bladet har Laust Tophøj skrevet en artikel om det interessante fænomen, dråbekaskader.

God læselyst,

Gamma