Gamma 133

Indhold

Forord

Så er det endelig forår igen - træerne begynder at få blade, fuglekvidder høres atter i fælledparken og vintereksamnerne er veloverstået. Velkommen til Gamma.

Vi indleder dette nummer med en artikel om måling gravitationskonstanten, G. Artiklen beskriver hvordan man, med et relativt enkelt eksperiment, kan bestemme G. Forfatteren er Patrick Bruskiewich, der tidligere har skrevet i Gamma 120 om bla. suspended charge paradokset.

Vores anden artikel i dette nummer er skrevet af Alexandru Nicolin der studerer ikke-lineære fænomener i ultrakolde gasser ved Niels Bohr Instituttet. Artiklen, der er den første i en serie på tre, er en populær introduktion til chaos og complekse systemer og handler gang hovedsageligt om turbulens og ekstrem dynamik.

Sidst, men ikke mindst, har vi en ganske interessant geometrisk opgave samt et debatindlæg fra lektor på Geofysisk afdeling, Niels Kristian Højerslev.

Iøvrigt er Mai Winstrup, sammen med Alexandru Nicolin, nyt medlem af Gamma's redaktion. Mai Winstrup læser geofysik på 3 år. Velkommen til dem!

Vi vil endnu engang minde om at vi stadig er interesseret i indlæg, paradokser og opgaver fra vores læsere.

God læselyst,

Gamma