Gamma 129

Indhold

Forord

Physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but that's not why we do it. - Richard P. Feynman

Velkommen til endnu en udgave af Gamma. Årets første Gamma er dedikeret til en af det tyvende århundredes mest geniale fysikere, Richard P. Feynman. Richard Feynman var en af de førende pionerer indenfor kvantefeltteori. Hans forskning har bl.a. ført til det, vi i dag kender som kvanteelektrodynamikken QED, og han er dermed ophavsmand til meget af den moderne fysik. Et andet område som Feynman bidrog til var Quantum Chromodynamics eller QCD, der beskriver vekselvirkninger mellem kvarker inden i en hadron - såsom en proton. I 1973 holdt Feynman et foredrag om dette på Niels Bohr Institutet.

Gamma fik ved den lejlighed lov til at trykke manuskriptet, og i 30 året for foredraget har vi besluttet at genoptrykke artiklen. Af tekniske årsager har det desværre ikke været muligt at trykke foredraget sammen med resten af bladet. Så Feynmans foredrag udkommer som et tillæg til dette nummer af Gamma. Bladet kan modtages ved at skrive til os per e-mail, gamma@nbi.dk, eller udfylde og sende kuponen bagest i bladet. Endelig kan man også hente artiklen på vores hjemmeside: www.gamma.nbi.dk.

I dette nummer begynder vi med en lille biografi om Feynman, der i grundlæggende træk beskriver Feynmans liv og karriere.

Efter biografien har tidligere lektor ved NBI Jens Lyng Petersen skrevet kommentarer til den forskning, der siden hen har fulgt indenfor QCD. Både kvarkmodellen og partonmodellen vil blive beskrevet heri.

I den sidste artikel beskriver lektor ved NBI Per Hedegård Feynmandiagrammerne, der er et utroligt vigtigt værktøj til beskrivelse af partikelvekselvirkninger. Feynman diagrammer finder deres anvendelse indenfor mange områder af fysikken f.eks. faststoffysik og partikelfysik.

Derudover har vi nyheder og en opfølgning af paradokser og opgaver. Desuden afslutter vi diskussionen af hvirvler i håndvaske med et indlæg af Benny Lautrup.

God læselyst,

Gamma