forsiden

Γ Gamma 128Indhold


Forord

Velkommen til denne vinterudgave af \GAMMA.

I den første artikel giver Kim Splittorf en introduktion til faseovergange i et stof beskrevet ved QCD. Artiklen tager som udgangspunkt, at der ved en faseovergang udover et faseskift også sker en overgang fra et sæt af symmetrier til et andet. For lave energier (E < 100MeV) er den relevante QCD symmetri en rotationssymmetri mellem quarker af forskellig flavor. Kim Splittorf giver i sin artikel en beskrivelse af termodynamikken bag QCD ud fra en effektiv teori baseret på den chirale symmetri.

Henrik Bruus har skrevet den næste artikel ``Lab-on-a-chip og microfluidics''. I artiklen beskrives hvordan de såkaldte Lab-on-a-chip systemer fremstilles og anvendes. Der gives ligeledes et par konkrete eksempler på disse systemer og der beskrives fx hvordan bobler passerer indsnævringer i mikrokanaler.

Dernæst fortsætter vi med et førsteårsprojekt, hvilket er et eksperimentelt projekt på første år af fysikstudiet på KU. Her beskriver Mai Winstrup og Maiken Høgh Mikkelsen deres forsøg og resultater vedrørende idealtemperaturen for hoppebolde.

Derudover bringer vi boganmeldelser af ``Naturvidenskabens menneskelige ansigt'' ved Jan Teuber og ``Universet i en nøddeskal'' af Stephen Hawking.

Opgavesektionen byder denne gang på nye opgaver og en besvarelse fra Michael A. Jensen på opgaven fra sidste nummer ``præmien bag de 3 døre''. Desuden bringes en kommentar fra N. K. Højerslev om, hvorfor der kommer en hvirvel i en håndvask og corioliskraftens betydning for denne hvirvel.

Som sædvanligt har vi nogle nyheder, denne gang bl.a. om kold antibrint og interferens mellem frie elektroner.

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk