forsiden

Γ Gamma 127Indhold


Forord

Velkommen til denne efterårsudgave af Gamma, som indeholder et bredt udvalg af artikler, nyheder og opgaver.

Sonoluminescens betegner det fænomen, at luftbobler (i en vandbeholder), som er fanget i et tilstrækkeligt stærkt akustisk felt, begynder at lyse. Det er blevet foreslået at fænomenet skyldes kold fusion, men det regnes ikke længere for sandsynligt; læs mere om fysikken i sonoluminescens i artiklen af Jeppe Seidelin Dam m. fl.

Lise Christensen har skrevet en artikel om Gamma-glimt, der, som navnet siger, er kortvarige glimt af gamma-stråling, som kommer isotropt fra alle retninger i universet. Deres oprindelse er endnu ikke afklaret, og artiklen gennemgår forskellige plausible forklaringer og modeller.

I artiklen af Truls Ingebrigtsen illustreres sammenhængen mellem fysik og matematik ved en gennemgang af den matematiske Riemann-hypotese, som har en overraskende forbindelse til kvantekaotiske systemer.

Vi bringer desuden et lille gedankenexperiment af Torben Amtrup, som har funderet over en mulig forklaring på det tilsyneladende paradoks at der ifølge moderne kosmologi hverken var tid eller rum før Big Bang: Hvis vi ved en fejltagelse altid har overset den ``virkelige tid'', som blot er logaritmen af den tid vi alle er vant til at bruge, forsvinder paradokset. Vi har videregivet hypotesen til professor Holger Bech Nielsen, som har givet en kommentar og en forklaring på hvorfor hypotesen ikke fælder den moderne kosmologi.

I Gamma nr. 126 bragte vi en opgave om oprindelsen af hvirvler i en håndvask. Dette har affødt en række svar, hvoraf vi har valgt at bringe to. Desuden er der to nye paradoksale opgaver, og nyhedssektionen byder på nyheder om blandt andet årets nyligt offentliggjorte Nobelpris i fysik.

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk