forsiden

Gamma 126Indhold


Forord

Velkommen til dette sommernummer af Gamma, hvori vi stolt præsenterer hele to artikler om geofysik.

Den ene er af Mathilde Bøttger Sørensen og omhandler en del af geofysikken kaldet seismologi. Nærmere bestemt beskriver hun, hvordan man vha. overfladebølger i jorden kan sige noget om jordoverfladens struktur - specielt i Grønland.

Den anden geofysikartikel er skrevet af Jacob Berg Jørgensen og beskriver støj i klimasystemet og de hyppige store spring i temperaturen, der er sket på en relativ kort tidsskala (ca. 10-50 år) i de sidste 200.000 år. Set i lyset af den aktuelle klimadebat (global opvarmning osv.) er det af yderste vigtighed at kende disse temperturspring og deres årsag.

Desuden bringer vi en artikel af A. Mathias Lunde om såkaldte kvantefaseovergange, som netop er blevet observeret. Her kan man læse om, hvad en kvantefaseovergang er (i modsætning til en normal faseovergang) og om den netop observerede kvantefaseovergang mellem en superflydende og en isolerende tilstand i en ultrakold atomsky.

Som sædvaneligt har vi nogle nyheder, denne gang bl.a. om ferromagnetisme i en dimension. Sidst men ikke mindst bringer vi en opgave om hvirvlen der dannes, når vandet løber ud af en håndvask. Her aflives myten om, at dette skyldes corioliskraften(!).

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk