forsiden

Γ Gamma 125Indhold


Forord

Velkommen til dette forårsnummer af Gamma. Vi har i tiden op til udgivelsen af dette nummer fået udvidet redaktionen betydeligt, så vi denne gang kan byde på et tykt blad med et meget forskelligartet indhold.

Vi har ekstraordinært valgt at bringe et mindeord om netop afdøde Ove Nathan, skrevet af Ole Hansen. Der er i disse mindeord lagt vægt på en beskrivelse af Ove Nathans forskning, som Ole Hansen selv har deltaget i, fremfor Ove Nathans tid som rektor og som formidler på sine gamle dage, idet dagspressen såvel som Universitetsavisen og Kvant har beskrevet dette glimrende.

Den første artikel handler om supersymmetri og højenergifysik på en ikke-teknisk måde. Få et overblik over, hvilke problemer teoretikerne støder på i udarbejdelsen af teorier for de mindste partikler. Findes Higgs-partiklen eller gør den ikke? Er protronen ustabil hvis der findes supersymmetriske partikler eller ej? Se en diskussion af dette og meget mere i artiklen af Peter Zeiler Skands.

Simple boksmodeller bruges i geofysikken til at modellere klimaets ligevægtstilstande. Betragtes to saltvandsbeholdere i termisk og kemisk ligevægt kan man udlede en række egenskaber, som er analoge til storskala-klimamodeller. Læs en beskrivelse af disse og deres fordele og ulemper i artiklen af Karina Lindberg og Peter Langen.

Den tredje artikel bestemmer den optimale vinkel for det skrå kast med begyndelseshøjde større end 0. En lille lækker sag, der evt. kan danne basis for nye eksperimenter i gymnasiet.

Derudover bringer vi to boganmeldelser. Den ene er af Ove Nathans sidste bog ``Verden er kaotisk'' og den anden er af ``Mirakler - møder mellem himmel og jord'' skrevet af Niels Christian Hvidt.

Gamma ønsker vores læsere et godt forår.

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk