forsiden

Γ Gamma 124Indhold


Forord

Velkommen til Gamma 124!

Gamma har i dette nummer tre spændende og vidtstrakte artikler, samt et kvalificeret svar på opgaven om geofysik fra sidste nummer.

I den første artikel beskriver Henrik Bruus grænsen mellem klassiske og kvantiske systemer set i lyset af den moderne faststoffysik, som har bidraget med en række opsigtsvækkende eksempler her på. I disse systemer kan man i en vis forstand ``skrue'' op og ned på kvantemekanikken ved f.eks. at variere temperaturen og størrelsen af systemerne. Et eksempel her på er ledningsevnen, som faktisk er kvantiseret i ledningsevnekvanter af størrelse e2/h. Henrik har forsket teoretisk i disse ting på Niels Bohr Institutet, hvor han desværre ikke er mere. Nu er han på Mikroelektronik Centret, DTU.

Dernæst fortsætter vi med et førsteårs projekt, hvilket er et eksperimentelt projekt på første år af fysikstudiet på KU. Her beskriver M. Sommer, L. Sandberg, A. Lundby og H. Hjorth deres forsøg og resultater omhandlende stråling fra en mobiltelefon og dennes absorbtion i forskellige medier; f.eks. noget der ligner hjernemasse.

Så har Karsten Rotwitt på Ørsted Laboratoriet skrevet en artikel om optiske fibre, et spændende og anvendeligt felt især inden for kommunikation. Her beskrives bl.a. hvordan ikke-lineære effekter kan bruges i den såkaldte Raman forstærkning.

Sidst men ikke mindst har vi en grundig besvarelse fra geofysikeren Axel Walløe Hansen til spørgsmålet fra sidste nummer ``Hvorfor har vi en atmosfære?''. Desuden bringes to nye udfordringer og nyheder fra fysikkens verden.

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk