Gamma 122

Indhold

forsiden

Forord

Velkommen til Gamma!

Du sidder nu med dette lidt forsinkede sommernummer af Gamma. Bladet står i computerens tegn med to artikler der berører emnet.

I den første artikel fortæller Lars Rindorf, Michael Lillemose og Christian Flindt om kvantecomputeren; både på et rent teoretisk grundlag og om mulige måder at realisere den på, bl.a. ionfælde-kvantecomputeren.

Den næste artikel var oprindeligt en opgave i faget naturfilosofi, som er et valgfrit kursus for studerende på det naturvidenskabelige fakultet, KU. Opgaven er så god, at vi undtagelsesvist har valgt at bringe den originale opgave med få rettelser. Franz Thomsen beskriver her computersimuleringernes rolle i moderne naturvidenskab.

Til sidst bringer vi Jan Ambjørns svar på sidste nummers store gåde: Hvordan giver det mening, at summere alle de naturlige tal til -1/12? Et par opgaver til sommeren om den specielle relativitetsteori bringes også.

God læselyst,

Gamma