forsiden

Γ Gamma 119Indhold


Forord

Efter en god lang sommer er vi på banen igen.

Denne gang med et temanummer i biofysikkens navn. Derfor bringer vi ingen boganmeldelser, nyheder eller opgaver. Til gengæld har vi 4 spændende artikler, der giver et udsnit af hvad der rører sig på Københavns Universitet inden for biofysikken.

Den første artikel er en lidt mere generel beskrivelse af, hvad biofysik er, skrevet af Stig Steenstrup, lektor ved Københavns Universitet. En artikel vi har haft liggende længe og er glade for endelig at kunne bringe.

Dernæst har vi to artikler fra de to biofysiske forskningsgrupper ved NBIfAFG, ``optisk pincet''-gruppen, og gruppen, der forsker i proteinfoldning.

Artiklen om den optiske pincet er skrevet af Kirstine Berg-Sørensen, der er fellow ved NORDITA og ekstern lektor ved Niels Bohr Institutet. Hun har i nu ca. 1 1/2 år arbejdet med biologisk fysik. Før det har hun arbejdet med ``kolde atomer'' og Bose-Einstein kondensater, bla i Boston, USA som postdoc hos Lene V. Hau.

Den anden artikel er skrevet af Christian Rischel, der er ansat ved den Kongelige Veterinær- og landbohøjskole som lektor og ydermere er tilknyttet gruppen på Niels Bohr Institutet der arbejder med proteinfoldning.

Endelig har Christian Frøkjær-Jensen skrevet en artikel om ionkanaler i humane celler, efter hans bachelor-projekt.

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk