forsiden

Γ Gamma 118Indhold


Forord

Så er det eksamenstid - igen! Som afveksling til eksamensstrabadserne, panikken, nærlæsning af bilannoncer for femte gang, forsøgene på at læse pensum, det deraf følgende rengøringsvanvid, som naturligvis afløses af fuldstændig afmagt og opgiven: Læs Gamma!!! Eller en tegneserie ...?

I dette nummer fortæller Kristian R. Hansen, Karen M. Hilligsøe og Signe L. Seidelin fra Aarhus Universitet om effekten af vekselvirkninger i Bose-Einstein kondensat på grundtilstandsbølgefunktionen og -energien.

Peter Zeiler Skands har det seneste års tid arbejdet med B-mesoners fysik. Han giver her en introduktion til partikelfysikkens standardmodel og forklarer hvorledes B-mesoners fysik spiller en rolle for at teste udvidelser af standardmodellen.

Det lægges en mere teoretisk synsvinkel an i Henriette Elvangs artikel om Coleman-Mandulas teorem og supersymmetri. Teoremet er et meget fundamentalt resultat om hvilke symmetrier, der kan optræde i en fysisk interessant partikelfysikteori.

Fra bogserien Idéernes bagmænd anmelder Mille Micheelsen og Michael C. Andersen bøgerne om Bohr og Einstein.

Vi slutter af med paradoksspalten, hvor sidste uges problem tages op og en lille sommeropgave stilles.

God læselyst,

Gamma