forsiden

Γ Gamma 117



Indhold


Forord

Velkommen til det første nummer af Gamma i dette årtusinde!

Hvor lang tid bruger du på at forberede dig til undervisning? - Et spørgsmål rettet til elever og studerende såvel som lærere og forelæsere! Hvem er god til at undervise og hvorfor? Hvem er gode at undervise? Og hvorfor? Hvad skal der i det hele taget til for at lære noget? Masseproduktion kontra mesterlære ... ?

Hvad der er god undervisning afhænger givet af målet for undervisningen, stoffet, der undervises i, og modtagerne. I naturvidenskabsdidaktik beskæftiger man sig med mål, indhold og form af undervisning i naturvidenskaberne. I dette nummer af Gamma diskuterer forskningsadjunkt Henrik Busch fra Danmarks Lærerhøjskole nogle af de spørgsmål, der stilles i didaktikken, særligt i forbindelse med undervisning i fysik på universitet: ``Hvorfor?'' - hvad er formålet med undervisningen, ``Hvad?'' - undervisningens indhold, ``Hvordan?'' - formen af undervisningen. Det er håbet, at artiklen vil være med til at ruske op i debatten om undervisning - at læseren provokeres til selv at overveje de givne problemstillinger.

I dette Gamma finder man også Louise Ejsings beskrivelse af kernemagnetisk resonans (NMR) analyse en keramisk elektrolyt. Louise studerer fysik ved Aarhus Universitet.

Kaare Brandt Petersen tager i artiklen ``Sandsynlig klassificering med neurale netværk'' en problemstilling op fra et projekt om træning af neurale netværk.

Efterårets teatersucces om mødet mellem Niels Bohr og Heisenberg under anden verdenskrig blev fulgt op af en række teaterdiskussioner. Vor udsendte medarbejder Michael Cramer Andersen rapporterer.

Endelig bringer vi løsningsforslag til opgaven stillet i Gamma 116, og sørme om der ikke stilles et nyt spørgsmål ... !

God læselyst,

Gamma