forsiden

Γ Gamma 115Indhold


Forord

Velkommen til efterårssemestrets første nummer af Gamma

I dette nummer byder vi desværre kun på en artikel, men det er en artikel der falder godt i tråd med det foregående nummer af Gamma, nemlig en artikel af Joachim Mathiesen om Shors Algoritme. Algorimten er interessant fordi den giver mulighed for at bryde RSA-krypteringsformen der idag er standard i de fleste krypteringsprogrammer. Det er et emne der jo må siges at være højaktuelt i disse dages debat om Echelon, fri kryptering mv. Bekymrede læsere kan dog være rolige noget tid endnu idet algortmen kræver en kvantecomputer, og en sådan findes ikke - endnu.

Vi byder udover en række gode og dårlige nyheder på to boganmeldelser, dels af Den harmoniske Begejstring af Ove Nathan og Henrik Schmidt, dels af Bogen om grundstofferne af H. Henriksen og E. Pawlik.

Endelig er paradoksspalten genopstået. Denne gang er det Henriette Elvang der præsenterer et par problemer der i bogstaveligste forstand er gået lidt i hårdknude. Selvom vi ikke kan premiere besvarelser med andet en hæder og ære opfordrer vi alligevel læserne til at sende løsningsforslag ind. Løsningerne vil blive bragt i næste nummer.

God læselyst,

Gamma


Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk