forsiden

Γ Gamma 108Indhold


Forord

Velkommen til et nyt nummer af Gamma!

I dette julenummer kan vi bl.a. præsentere læseren for en artikel af Jan Philip Solovej, om stabilitet i kvantemekanikken. Jan Philip er nyansat professor ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet.

Derefter følger en artikel om neutrinospektre i det tidlige univers, forfattet af Steen Hansen, der er ph.d. studerende ved Teoretisk Astrofysik Center (TAC). De ganske lette og svagt vekselvirkende partikler koblede fra resten af stoffet endnu tidligere end fotonerne dannede den velkendte kosmiske baggrundsstråling. Man kan godt lave teoretiske beregninger på spektret, selv om en direkte måling ikke er sandsynlig.

David Favrholdts artikel om begreberne 'subjekt' og 'bevidsthed' har affødt flere kommentarer fra læserne. Vi bringer diskussionen.

Før den travle læser sætter sig ind i baggrunden for Nobelprisen i kemi, har vi et par boganmeldelser, den ene med en række biologiske klummer og den anden om kvantefeltteorier og rumtid.

Til slut har Paradoksspalten svaret, ikke på hvor året 1997 forsvandt hen eller hvornår man skal købe julegaver, men derimod på hvilken af mændene, der kan gætte farven på sin egen hat.

God læselyst

Gamma


Last modified: Thu Mar 26 15:29:52 MET 1998
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk