forsiden

Γ Gamma 106Skillelinie

Indhold

Skillelinie

Forord

Velkommen til et nyt nummer af GAMMA!

Det har altid været GAMMA's målsætning at henvende sig til både gymnasier og universiteter, til studerende såvel som undervisere. Da redaktionen består udelukkende af universitetsstuderende er det kun naturligt at hovedvægten bliver lagt på emner vi finder interessante og at fremstillingen er på et niveau vi anser for tilgængeligt. Dette skulle i princippet være ideelt for netop den nævnte målgruppe, universitetsstuderende er jo i mange tilfælde tidligere gymnasieelever der er på vej til at blive undervisere i gymnasiet og på universitetet.

I praksis er dette dog ikke nok til at sikre at målet nås. Læserkontakten er utrolig vigtig for at opnå den rette emnesammensætning og en passende blanding af det populære og det tekniske. Vi forsøgte for et par numre siden med en læserundersøgelse, som dog fik så lav svarprocent, at det var svært at sige noget definitivt bortset fra, at vores gennemsnitslæser ikke gider indsende spørgeskemaer.

Alligevel synes læserkontakten er være styrket i den sidste tid. Grunden hertil skal findes i det meget omtalte internet. GAMMA har meget længe haft en epostadresse men først i den senere tid er vore læsere begyndt at bruge den i større omfang. Vi har også været at finde på det såkaldte World Wide Web ganske længe, og mærker tydeligt den stigende interesse efterhånden som dette medie er blevet folkeeje.

Det er ikke meningen at netudgaven skal afløse papirversionen. Dertil har sidstnævnte for mange fordele. Men den elektroniske udgave gør det muligt for os at nå ud til mange flere, uden at trykkebudgettet eksploderer. Dette kræver selvfølgelig at disse nye læsere bliver gjort opmærksom på vores tilstedeværelse.

Derfor, hvis din skole, gymnasium eller arbejdsplads har fået internet vil vi opfordre til, at du laver en henvisning til http://www.nbi.dk/~gamma/ så dine elever, kammerater og andre der måtte være interesseret kan finde os.

God læselyst,

GAMMA


Last modified: Mon Jun 2 10:09:04 MET DST 1997
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk