forsiden

Γ Gamma 105Skillelinie

Indhold

Skillelinie

Forord

Velkommen til et nyt nummer af GAMMA!

For første gang i mange år er det lykkedes os at få et nummer klar allerede i marts. Dette er vi naturligvis stolte af. Vi er også glade for at kunne præsentere hele to artikler om det historiske og filosofiske aspekt af fysikken. Dermed har vi efterkommet et ønske mange af vores læsere har haft om en ekstra vægtning af disse stofområder.

Den første af disse artikler handler om elektronens opdagelse. Denne lille ven var faktisk den første elementarpartikel til at blive fundet, og i modsætning til protoner og neutroner er der indtil idag ingen som har kunnet påvise at den skulle have nogen indre struktur. Den er stadigvæk at betragte som elementær.

Den anden artikel handler om Niels Bohrs filosofi. Forfatteren til denne, Jan Faye holder i øvrigt foredrag på KUA den 30. april om netop dette emne. Om dette arrangement og mange andre kan De læse i en ny spalte, Arrangementer og meddelelser, som er et led i vores forsøg på at gøre bladet så aktuelt som muligt. Et andet led i denne bestræbelse er vores nyhedsspalte, som også denne gang bringer nyt fra forskningen. Til sidst bringer vi breve fra læserne og den traditionsrige paradoksspalte.

God læselyst,

GAMMA


Last modified: Thu Apr 3 11:08:50 MET DST 1997
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk