forsiden

Γ Gamma 103Skillelinie

Indhold

Skillelinie

Forord

Velkommen til et nyt nummer af Gamma!

Først har vi en artikel om Kaos i solsystemet af René Michelsen, der er kandidatstuderende i astronomi på Astronomisk Observatorium, NBIfAFG. For tiden er han i Paris på Bureau des Longitudes hvor han undersøger dynamikken af jordens aksehældning som resultat af vekselvirkningen mellem månen og jorden.

Jakob L. Nielsen, ph.d-studerende ved NBI, har herefter skrevet en indføring i hvilke centralsymmetriske potentialer, der fører til lukkede baner for vilkårlige begyndelsesbetingelser. Artiklen supplerer således den foregående artikel glimrende.

Læserundersøgelsen fra indeksnummeret får efter at have ligget et års tid, en grundig omtale.

Vi er stolte af, at kunne efterkomme mange læseres ønske om en nyhedssektion. Vi må med det samme gøre opmærksom på, at med de store mellemrum mellem udgivelserne, kan vi ikke få alt det spændende med, og vi er ikke journalister, men visse ting bør under alle omstændigheder nævnes. Nyhederne redigeres af Morten Nissen og Michael Cramer Andersen .

Paradoksspalten, denne gang ved Sune Rastad Bahn og Michael Cramer Andersen, rydder op i gamle paradokser såsom "Fuglen i bussen" og Abdullahs prøvelser, mens de relativistiske paradokser må vente til næste nummer. Der er selvfølgelig en ny opgave man kan muntre sig med.

God Læselyst,

Gamma


Gamma Gamma indeks NBI top
Last modified: Tue Nov 26 14:57:20 MET 1996
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk