forsiden

Γ Gamma 109Skillelinie

Indhold

Skillelinie

Forord

Kære Læser,

Velkommen til et temanummer af Gamma!

Artiklerne i dette nummer handler primært om Naturfilosofi. Fysikken udspringer oprindeligt fra en filosoferen over naturen, der går helt tilbage til de gamle grækere. Med indførelsen af eksperimentet, og en udstrakt brug af matematik, blev det en egentlig videnskab (den første) at opstille fysiske teorier om fænomenerne i naturen.

I efteråret 1993 blev der på initiativ fra Claus Emmeche oprettet et kursus i Naturfilosofi på det naturvidenskabelige fakultet, "hvor der er plads til, på kvalificeret vis, at tage de helt store spørgsmål op". Claus Emmeche, der nu leder Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier har skrevet om de første 3 års erfaringer med kurset, i artiklen - "Naturfilosofisk eksperimentarium".

Herefter har vi et par eksempler på nogle af deltagernes arbejder. Mads K. Dall Petersen, der læser fysik på Roskilde Universitets Center (RUC), har skrevet om "Den naturvidenskabelige revolution og universiteterne".

Derefter følger en artikel om "Sandhed og objektivitet i naturvidenskaben" skrevet af Pia Melcher, fysikstuderende på H. C. Ørsted Instituttet.

Spørgsmålet om månens bundne rotation, der blev besvaret i sidste nummer, har affødt et par henvendelser fra læserne, med uddybende forklaringer. Vi har også en bog til anmeldelse.

Vores to paradoksbestyrere Jakob L. Nielsen og Sune Rastad Bahn har set nøjere på nogle paradokser i Einsteins specielle relativitetsteori. Der har altid været angreb på Einsteins teori, fordi den er så svær at acceptere udenfor fysikkredse. Nogle af paradokserne, der er til kritisk behandling, er hentet fra tidligere numre af Gamma, mens andre er nye.

Til slut vil vi ønske alle vore læsere en god sommer.

God læselyst!


Gamma Gamma indeks NBI top
Last modified: Thu Dec 14 15:08:29 MET 1995
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk