forsiden

Γ Gamma 101

Skillelinie

Du er læser nr af dette nummer siden 5. Juni 1996.


Indhold

Skillelinie

Forord

Kære Læser,

Velkommen til dette fødselsdagsnummer af Gamma!

Gamma kan fejre 25 års fødselsdag. Det første nummer udkom i marts 1971. Denne begivenhed blev allerede omtalt i Gamma 100.

Den 6. marts kunne Niels Bohr Institutet fejre sin 75 års fødselsdag. Der blev holdt to taler om fysikken gennem tiderne, for instituttets medarbejdere, og en reception bagefter. Lad os kaste et lille blik tilbage...

I 1921 kunne Niels Bohr indvie sit nye "Institut for Teoretisk Fysik". Det blev hurtigt et internationalt samlingspunkt for eksperimentel atomfysik og den teoretiske udvikling af kvantemekanikken. Det har haft gennemgribende betydning for hele den efterfølgende teknologiske udvikling - lige fra bomber til bærbare PC'ere. I dag drejer forskningen sig om teoretisk og eksperimentel højenergifysik, kernefysik, kaos og turbulensstudier. Der er også et par separate centre der er udsprunget af forskningen på NBI. Det hele foregår i de samme bygninger (med til- og ombygninger i flere etager og retninger) mens instituttets navn ændredes i 1965 til Niels Bohr Institutet - på den dag Niels Bohr ville være blevet 80 år.

Fusionen af flere naturvidenskabelige institutter, der startede administrativt for nogle år siden, er snart tilendebragt, og dermed er fysikken i Københavnsområdet samlet til et storinstitut, NBIfAFG. Astronomi, fysik og geofysik er rykket tættere sammen, da de flyttede ind i de 70 år gamle - nyistandsatte - bygninger der udgør Rockefeller-komplekset (ved foden af "Riget" og dermed tættere på instituttet på Blegdamsvej).

De fire institutter der deler tag er: Astronomisk Observatorium og Geofysisk afdeling samt de selvstændige institutioner, Teoretisk Astrofysik Center og Dansk Rumforsknings Institut. De fleste flyttekasser er tømt, og i forsommeren holdes officiel indvielse.

Den første artikel i dette nummer er forfattet af Franz Thomsen fra Astronomisk Observatorium. Han skriver om gravitationsstråling, så man med baggrund i Newtons mekanik og klassisk elektromagnetisme, kan få en smagsprøve på et af de spændende resultater i Einsteins generelle relativitetsteori.

Derefter er vi stolte af, at kunne bringe en af talerne fra NBI-jubilæet - Ove Nathans tilbageblik på "Niels Bohr Institutets anden guldalder". Det handler om kernefysik i 1950'erne og 60'erne, hvor Ove Nathan selv var involveret i den eksperimentelle forskning.

Så følger en artikel af Jakob Nielsen om en kvantisering af Einsteins generelle relativitetsteori er mulig og nødvendig. Jakob er specialestuderende på NBI, hvor han undersøger teoretisk feltteori. Han er desuden kendt fra Paradoksspalten.

Den fjerde artikel handler om sprogets rolle i kvantemekanikken. Beretningen er fundet af Jens Bang, kernefysiker ved NBI, i Alex Hausers efterladte skrifter. Læserne må afgøre hvor meget der er fiktion og hvor meget der er virkelighed.

Vi takker for besvarelserne af spørgeskemaet vedlagt indeksnummeret. Resultatet af undersøgelsen vil snart blive trykt, men vi afventer stadig eventuelle flere skemaer, for at få et bedre statistisk materiale (end de 70 vi har modtaget indtil videre, svarende til 2,5 %). Vi opfordrer altså stadig folk til, at sende spørgeskemaer ind. Vedrørende genbestilling af gamle numre, så må der forventes en vis ekspeditionstid, især på numrene 1-50, som alle er sluppet op. Kun enkelte af disse numre vil blive genoptrykt i begrænset oplag (50-100 stk.). Vi håber på læsernes tålmodighed.

Vi har et par boganmeldelser, og Paradoksspalten giver svaret på mange af de paradokser, der har ligget julen over. Der er selvfølgelig også nye paradokser, man kan hygge sig med i foråret.

Til slut vil vi ønske alle vore læsere et godt forår.

God læselyst!

Gamma


Gamma Gamma indeks NBI top
Last modified: Wed Jun 5 14:53:28 MET DST 1996
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk